בדיקות פאונדיישן מדיסין - הניסיון שנותן ביטחון

מה כולל שירות בדיקות פאונדיישן:

Group 13
הבדיקה הגנומית
המקיפה הראשונה
באישור ה-FDA
Group 11
בסיס הנתונים הרחב ביותר
בעולם שמביא לדיוק
מקסימלי בתוצאות
Group 10
שירות אחות עד הבית
לבדיקת דם ללא
תשלום
Group 9
ללא דמי הכנת בדיקה,
ללא דמי ביטול,
פריסת תשלומים נוחה
Group
בדיקת דם או החזר מלא,
במקרה שלא ניתן לבצע
בדיקה על דגימת הרקמה
Group 6
שירות מיצוי זכויות
ביטוחים פרטיים

ללא תשלום