גם חולי סרטן יכולים לרכוש ביטוח

ד"ר אודי פרישמן

פוליסות ייחודיות מציעות לחולי סרטן ולמי שהחלימו מהמחלה ביטוחי חיים ובריאות ללא הוכחת מצב בריאותי קיים, וכן ביטוחי סיעוד, משכנתא, תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, שירותים אמבולטוריים ונסיעות לחו"ל

כשליש מכלל תושבי המדינה עלולים ללקות במהלך חייהם בסוגים שונים של מחלת הסרטן. מאות אלפי ישראלים כבר מתמודדים עם המחלה ועם הנטל הכלכלי הכרוך בטיפול בה – סכומי עתק הצפויים להגיע למיליוני שקלים בתקופת ההחלמה. כידוע, עלות התרופות מצילות החיים עלולה להגיע לעשרות אלפי שקלים לחודש.
תוך כדי מאבקם במחלה נאלצים חולי הסרטן ובני משפחותיהם להתמודד גם עם הקשיים שמערימות עליהם חברות הביטוח בעת שהם מבקשים לרכוש ביטוחים שונים – ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי, ביטוח חיים, ביטוח משכנתא, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה, וביטוח נסיעות לחו"ל.
כידוע, חברות הביטוח מציעות ללקוחותיהם, בעודם בריאים, לרכוש ביטוחי בריאות פרטיים שיספקו למי שלקה בסרטן את הכיסויים הרלבנטיים. לרוב מתנות חברות הביטוח את רכישת הפוליסה בתקופת אכשרה הנמשכת 90 יום. במקרה שהמחלה התגלתה במהלכה של תקופה זו, המבוטח לא יהיה זכאי לפיצוי.
אלה הכיסויים המוצעים ללקוחות: ביטוח מחלות קשות, המקנה פיצוי כספי גבוה וחד פעמי למי שאובחן כחולה סרטן (רשימת המחלות המופיעה עשויה להשתנות בין חברה לחברה, ולאחר קבלת התשלום לא יהיה המבוטח זכאי לפיצוי נוסף עקב מחלות קשות נוספות שיתגלו בהמשך. עם זאת, חברות מסוימות מציעות פוליסות המשך למקרה שיתגלו מחלות נוספות); ביטוח למימון תרופות שלא בסל התרופות הממשלתי, בדגש מיוחד על תרופות לסרטן, כולל אלה שטרם אושרו לשימוש לכל סוגי המחלה; ביטוח ניתוחים והשתלות בארץ ובחו"ל, וביטוח סיעודי שנועד לממן את העלויות הגבוהות של טיפולים סיעודיים לחולה סרטן לאחר שהפך סיעודי.
עד לפני שנים אחדות, רוב חברות הביטוח לא הנפיקו פוליסות ביטוח לחולי סרטן לאחר שאובחנה מחלתם, כולל למי שכבר מיצו את זכויותיהם בגין פוליסות ביטוח בריאות ותיקות. כלומר, חולי סרטן ואף מי שכבר החלימו מסרטן, לא היו יכולים לרכוש ביטוח חדש שיכסה אותם בכל מקרה רפואי הקשור למחלתם. באחרונה, מוצע לחולים אלה מגוון פתרונות של ביטוח לחולי סרטן.

ביטוחים מומלצים לחולי סרטן
ביטוח בריאות – סוכנות הביטוח "אופציה" מקבוצת מדנס מציעה ביטוח בריאות לחולי סרטן שנה אחת לאחר החלמתם מהמחלה. הפוליסה הייחודית הזו כוללת ביטוח ניתוחים והשתלות, ביטוח תרופות שלא בסל וביטוח מחלות קשות.
ביטוח ניתוחים והשתלות יכסה ניתוחים פרטיים בארץ ובחו"ל עם החרגה למחלות סרטן לחולי סרטן לשעבר מתחת לגיל 75 בתום שנה מאז החלמתם. אם חלפו מעל 5 שנים חברת הביטוח תשקול הגבלה רק לסוג סרטן שבו לקה המבוטח; ביטוח תרופות שלא בסל יכסה כל תרופה למעט תרופות לסרטן; ביטוח מחלות קשות יעניק פיצוי כספי חד פעמי עד 500,000 שקל לחולה סרטן מבוטח שלקה באחת המחלות או האירועים הרפואיים המפורטים בפוליסה או התקיים לגביו אירוע מן האירועים הרפואיים המפורטים בפוליסה. מחלת הסרטן אינה כלולה ברשימה זו. הפיצוי יינתן לאחר תקופת אכשרה בת 90 יום. במקרה שהתגלתה יותר ממחלה אחרת, יינתן פיצוי רק אם חלפה שנה מאז אובחנה המחלה הקודמת שהפוליסה מכסה.

ביטוח חיים – חולי סרטן יכולים כיום לרכוש ביטוח חיים למרות מחלתם. מדובר בפוליסות ביטוח חיים שלא מחייבות את המבוטחים להצהיר על מצבם הבריאותי, ולכן חברות הביטוח שהנפיקו את הפוליסות הללו לא יוכל לדחות תביעה של חולי סרטן מבוטחים בגין מצבם הרפואי הקודם. מרבית הפוליסות מיועדות לחולים עד גיל 60 או 70, גם למי שחולה ומקבל טיפולים בפועל וגם למי שכבר החלימו מהמחלה.
פוליסות ביטוח חיים לחולי סרטן מעניקות פיצוי חד פעמי במקרה מוות
סוכנות הביטוח "אופציה" מציעה ביטוח חיים לחולי סרטן או למי שהחלימו מסרטן, וגילם מתחת ל-60 שנה. חולי הסרטן מבוטחים בפוליסה זו עד גיל 70, וסכום הביטוח יגיע עד ל- 600,000 שקל.
להבדיל מביטוח חיים רגיל, המכסה מוות מכל סיבה למעט התאבדות בשנה הראשונה, פוליסת ביטוח חיים לחולי סרטן תכסה מוות מכל סיבה לאחר השנה השלישית, ובשלוש השנים הראשונות מוות מתאונה בלבד. במקרה מוות בשלוש השנים הראשונות בין 70% ל-100% מהפרמיות ששולמו יוחזרו למוטבים.
להבדיל מביטוח חיים רגיל, שבו חברת הביטוח תדחה כל תביעה במקרה שהמבוטח לא דיווח את מלוא הפרטים על מצבו הרפואי, בפוליסה המיוחדת הזו חולי הסרטן המבוטחים כלל לא יישאלו על מצבם, ולכן תביעתם לא תידחה בגין הסתרת מידע רפואי.

ביטוח סיעודי – חולי סרטן יכולים כיום לרכוש פוליסת ביטוח סיעודי כבר במהלך השנה הראשונה מאז סיום הטיפולים במחלה ולא תהיה בה כל מגבלה ("החרגה") למקרה הנובע מסרטן. הפוליסות כוללות פיצוי כספי לחולי סרטן הזקוקים לסיוע בביצוע פעולות יומיומיות בסיסיות. חולי סרטן מבוטחים שיחלו שוב ויקבלו טיפולים כימותרפיים ומתקשים באכילה, רחצה, הלבשה וניידות יוכלו לקבל מחברת הביטוח את הפיצוי הכספי בגין מצבם הסיעודי.
לפני רכישת הפוליסה, מומלץ לבדוק אם הפוליסה מכסה גם מצב סיעודי עקב תאונת עבודה, תאונת דרכים ואירועים נוספים שעלולים לקרות בגין המחלה.
הפוליסה שמציעה סוכנות הביטוח "אופציה", למשל, מכסה גם אלצהיימר, דמנציה ותשישות נפש. בסוכנות "יש ביטוח" מציעים ביטוח סיעודי לחולי סרטן
שהחלימו ממחלתם, בכפוף לאישורים רפואיים.

ביטוח משכנתא – במקרים רבים חולי סרטן אינם עוברים את תהליך החיתום של חברות הביטוח בעת שהם מבקשים לרכוש ביטוח חיים לצורך קבלת משכנתא. כידוע, רכישת ביטוח חיים היא תנאי לקבלת הלוואה לדיור מהבנק. בסוכנות לביטוח "אופציה" מציעים לחולי סרטן הזקוקים למשכנתא פוליסת ביטוח חיים ללא חיתום, כלומר ללא שאלון בריאות המפרט את מצבם הרפואי. ביטוח לחולה סרטן יקר יותר מביטוח חיים רגיל ובשלוש השנים הראשונות אינו מכסה מחלות אלא תאונות בלבד. כלומר, עם מות המבוטח ממחלה במהלך שלוש השנים הראשונות ישולם ליורשיו רק החזר של הפרמיה ששולמה. לטענת סוכנות הביטוח, ברוב המקרים הבנקים למשכנתאות מכירים בפוליסה הזו לצרכי משכנתא למרות שאינה מכסה מוות ממחלות בשלוש השנים הראשונות. לביטוח חיים משכנתא יכולים להצטרף חולי סרטן בכל מצב בריאותי מגיל 20 עד60 , הביטוח יסתיים בגיל 67.

ביטוח נסיעות לחו"ל שלא למטרת טיפול רפואי – מדובר בפוליסה ייחודית המעניקה כיסוי הולם לחולי סרטן בעת נסיעתם לחו"ל, ובתנאי שרופא אישר את נסיעתם .רק סוכנויות ביטוח מעטות מציעות פוליסות ביטוח נסיעה לחו"ל לחולי סרטן שטרם חלפו שלושה חודשים מתום הטיפול האחרון.
חברת הפניקס משווקת פוליסה ייחודית באמצעות סוכנות הביטוח Trip4You (בשיתוף חברת דיוויד שילד), וגם באמצעות סוכנויות הביטוח I-SAFE ו"חידוש"; גם סוכנות הביטוח "אופציה" מקבוצת מדנס מציעה ביטוח נסיעות לחו"ל לחולי סרטן אף אם הם במשך טיפולים ואף באמצע טיפולי הקרנות או כימותרפיה. גם חברת "פספורטכארד" מציעה (באמצעות סוכני ביטוח ברחבי הארץ, למשל סוכנות "אופציה" ו"יש ביטוח") פוליסה ייחודית המכסה כל מצב רפואי, ומאפשרת לחולי הסרטן המבוטחים לנסוע אפילו במהלך הטיפולים, ללא החרגות וללא השתתפות עצמית.
מטבע הדברים, ביטוח נסיעות לחו"ל לחולי סרטן יקר יותר מביטוח נסיעות רגיל, כי הסיכון לחברת הביטוח גדול יותר. הפוליסה תכלול כיסויים מיוחדים הרלבנטיים לחולי סרטן, עם גבול אחריות מוגדל לטיפולים לאחר החמרה במצב הבריאותי, כולל הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל והוצאות איתור, חילוץ והטסה רפואית דחופה.

ביטוח שירותים אמבולטוריים – הביטוח שמציעות הסוכנויות לביטוח "אופציה" ו"יש ביטוח" כולל אבחון מהיר של כל בעיה רפואית מהותית (ביצוע כל הבדיקות ההדמיה הנדרשות, וקבלת דו"ח אבחון בתוך ימים ספורים), וכן ליווי צמוד של רופא אישי לפני טיפול רפואי. בעקבות אירוע רפואי משמעותי יהיה המבוטח זכאי לליווי של צוות רפואי הכולל רופאים מומחים, אחיות ושירותי מוקד רפואי, וכל זאת במשך 3 חודשים (במהלך האשפוז וההחלמה בבית).
בסוכנות "יש ביטוח" מציעים גם טיפולי פיזיותרפיה ובדיקות הריון.

ביטוח תאונות אישיות – בסוכנות הביטוח "אופציה" ו"יש ביטוח" מציעים פיצוי כספי לחולי סרטן שנפגעו כתוצאה מתאונה בגין שברים, נכויות, הוצאות אשפוז ומוות, וכל זאת ללא החרגות.
אובדן כושר עבודה מתאונה – בסוכנות הביטוח "אופציה" ו"יש ביטוח" מציעים לחולי סרטן פוליסה ייחודית המעניקה פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה.
לסיכום: ככל שעולה מספר החולים המאובחנים בסוגים שונים של סרטן, מתפתחות שיטות ותרופות חדשות לטיפול במחלות הממאירות הללו, אך עלויות הטיפול הולכות ומאמירות. כדי לתת מענה לנטל הכלכלי המוטל על חולי הסרטן ומשפחותיהם מוצע לחולי הסרטן מגוון של פתרונות ביטוחים. למבוטחים מומלץ לבדוק היטב את תנאי הפוליסה שהוצעה להם, ובכלל זה אם היא מכסה כל מצב רפואי קיים או רק מקרים הקשורים ישירות למחלת הסרטן.

במקרה שחברת הביטוח דחתה תביעה של חולי סרטן שחזרו מחו"ל, לא צריך להרים ידיים ותמיד כדאי להתייעץ עם עו"ד בעל ניסיון בתביעות מול חברות ביטוח.

ד"ר אודי פרישמן הוא יועץ לנושאי ביטוחי בריאות וסיעוד, מילא שורת תפקידים בכירים במערכת הבריאות בארץ ועומד בראש חברת פרש קונספט – מומחים לביטוחי בריאות קבוצתיים.

מן העיתונות