הטבות לחולי סרטן

עידית טמיר-אביב, מידענית רפואית  BSc, MA, מומחית בזכויות החולה

למקבלי קצבת שירותים מיוחדים מהביטוח הלאומי יש זכויות גם במוסדות וארגונים נוספים, הנותנים להם הנחות והטבות כל זמן שהם מקבלים את הקצבה. מדובר בהנחות בחברת בזק, חברת חשמל, משרד השיכון, משרד הבריאות, רשות האוכלוסין ורשות המים.
לכל הטבה יש את תנאי הזכאות שלה. פירוט מדויק ניתן למצוא בקישור זה לאתר הביטוח הלאומי.

הביטוח הלאומי מעביר לחלק מהמוסדות והארגונים רשימות של האנשים הזכאים להטבות. מומלץ לפנות באופן יזום למוסדות ולארגונים השונים ולוודא שאתם מקבלים את המגיע לכם, בהתאם למידע המופיע באתר הביטוח הלאומי.

מן העיתונות