טיפול באימונותרפיה

טיפול באימונותרפיה

תרופות המשפעלות את מערכת החיסון, בשנים האחרונות חלה התקדמות משמעותית בתחום האימונותרפיה בסרטן. דבר המהווה בשורה לחולי סרטן המתקדם. מטרת הטיפולים האימוניים בסרטן הינה לעורר את פעילות מערכת החיסון כנגד תאי הסרטן.

הבנת המנגנון האימוני של הסביבה הגידולית ומנגנוני ההישרדות של הגידול אפשרה פיתוח תרופות חדשות. השינוי התפישתי שחל הוא הכרה והבנה של מסלולי הבקרה של התגובה החיסונית, ה-immune checkpoints.
אימונותרפיה (באנגלית: Immunotherapy) היא טיפול במחלה על ידי השראה, הגברה או דיכוי של תגובה חיסונית. הטיפול משמש בין היתר בקרב חולי סרטן, על ידי חיזוק מערכת החיסון והגברתה נגד גידולים סרטניים או גורמים המסייעים להם.