מהו טיפול ניתוחי בסרטן?

גידול ממאיר הוא צבר של תאים סרטניים, שמתפתח ללא בקרה. בשלב כלשהו בהתפתחות של הגידול, הוא שולח גרורות היוצרות מוקדי גידול באזורים אחרים. בטרם שלח הגידול גרורות, הטיפול הפשוט ביותר הוא הסרה כירורגית בשלמותו.
כאשר מוסר הגידול הסרטני במלואו – מבריא החולה מהסרטן (במקרים מסויימים ניתן טיפול כימי או קרינתי כטיפול משלים)לכן, בייחוד בשלבים מוקדמים ובגילוי מוקדם של המחלה, ניתוח הוא אופציה מועדפת לטיפול בסרטן.

מן העיתונות