מה לסוכן הביטוח ולבדיקות פאונדיישן מדיסין?

נכתב ע"י ד"ר אודי פרישמן

מערכת הבריאות במדינת ישראל היא מערכת מורכבתמסואבת וקשה להתמצאות.
זכויות של אדם חולה ניתנות על ידי גופים רבים וזמינות המידע לא תמיד נגישה. לכן זה אך מתבקש שסוכן הביטוח יהיה מורה הנבוכים במקרה של מחלה, פציעה או תאונה של אחד ממבוטחיו. חשוב לדעת שבדיקת FoundationOne CDx כלולה בפוליסות בריאות רבות.

סוכן הביטוח כמורה הנבוכים ללקוח בתחום הבריאות

סוכן הביטוח יודע, בדרך כלל ראשון, על אירוע רפואי חריג אצל המבוטח שלו וביכולתו לסייע ולכוון את המבוטח איך להתמצא בסבך הבירוקרטיה הרפואית בישראל. הוא זה שיכול להדריך את המבוטח מהי הדרך הנכונה לנצל את הפוליסה, הוא שיכול להמליץ על רופאים מנוסים בתחום הרפואי הנדרש, על בדיקות מיוחדות או שירותים חדשניים שהמבוטח עשוי להיות זכאי להם מכוח הפוליסה שברשותו והוא שיכול לכוון אותו ולהדריך אותו האם הוא זכאי לסיוע מהביטוח הלאומי או מגוף מסייע אחר. הסוכן המקצועי יכול לומר למבוטח האם מדובר בתאונת עבודה או במחלת מקצוע, להתריע בפני המבוטח במידה ויש חשש לרשלנות רפואית והאם יתכן ומגיע לו פיצוי בגין הנזק הרפואי שנגרם לו.

הסוכן יכול להדריך ולכוון במידה ונידרש טיפול מורכב בחו"ל והוא שידע לומר ללקוח מהיכן ימצא המימון לכל הפעולות הרפואיות הנדרשות. זהו התפקיד האמיתי של הסוכן וזה מה שמצפים ממנו מבוטחיו.

ערך מוסף אמיתי

בדיקת FoundationOne CDx היא אחד השירותים החשובים להאריך את חיי המטופלים האונקולוגים. רוב המבוטחים אינם מודעים לבדיקה, וזוהי דוגמה מצוינת למידע רפואי חשוב שסוכן ביטוח מקצועי צריך שידע ויוכל להביא בפני המבוטח שלו.

הסוכן אינו יכול להחליף את הרופא, אולם באפשרותו לייצר מודעות, להציב אלטרנטיבה ולהציג מידע חשוב שהרופא לא יחשוב עליו בהכרח היות והוא לא נכלל בסל שירותי הבריאות הציבוריים.

זהו ערך מוסף אמיתי של סוכן מקצועי ולכן חשוב שהסוכנים יהיו תמיד מעודכנים בחידושים ברפואה ויוכלו לשמש כמורי הנבוכים של מבוטחיהם.

פוליסות הבריאות ככלי מציל חיים:

על הסוכן להכיר היטב את פוליסות הבריאות המצויות בשוק, פוליסות חדשות ופוליסות ותיקות אשר נמצאות כבר בידי חלק גדול מהמבוטחים.

קיימת חשיבות רבה להיכרות של הסוכן עם פרקי הפוליסה השונים והכיסויים הרפואיים הנכללים בכל פרק, כך שהמבוטח יכול להסתייע בהם בעת הצורך. לא תמיד השירותים השונים מצוינים ב"ריש גלי",  לעיתים יש צורך לדעת לקרוא בין השורות. לעיתים צריך להכיר את המשמעויות השונות של השירותים השונים על מנת להבין ששירות רפואי חדש מציל או מאריך חיים מכוסה או לא בפוליסה. בחלק גדול מהפוליסות בדיקות פאונדיישן מדיסין יהיו מכוסות בפרק השירותים האמבולטוריים, בדיקות מעבדה, בחלק אחר הן יכללו תחת פרק הניתוחים ויש פוליסות המציעות כיסוי לבדיקות אלו תחת ההגדרה של בדיקה פתולוגית או בדיקה גנטית.

את המיומנות הזו בדיוק נדרש הסוכן לפתח. עליו לחשוף פני המבוטח את את המידע ואת האופן למימוש מיטבי של הפוליסה שברשותו, פוליסה שלעיתים קרובות תשנה את מהלך המחלה של המטופל ותפתח בפניו אפשרויות טיפול שלא חשבו עליהן קודם, באמצעות טיפול מותאם אישית שיתרום להארכת חיי המטופל.

הכותב עומד בראש "פרש קונספט מרכז המומחים", ייעוץ לביטוחי בריאות וזכויות רפואיות

מן העיתונות