גורמים לסרטן ריאה

גורמים לסרטן ריאה

עישון סיגריות הוא גורם מספר אחד לסרטן ריאות. 80% עד 90% ממקרי סרטן ריאה נגרמים כתוצאה מעישון, ומקרים רבים אחרים נגרמים בשל עישון פאסיבי.

ידועים מספר גורמי סיכון לסרטן ריאות:

עישון
עישון הוא ללא ספק הגורםם העיקרי להתפתחות סרטן ריאות, אך פעמים רבות ישנם מצבים נוספים התורמים לכך. מעשנים החשופים לגורמי סיכון נוספים, כגון אסבסט או גז ראדון, נמצאים בסיכון גבוה עוד יותר.

זיהום סביבתי
לא כל מי שחולה בסרטןן ריאות מעשן. סרטן ריאות באנשים לא-מעשנים יכול להיגרם בשל עישון פאסיבי, זיהום אוויר, או חשיפה לחומרים מזיקים כגון גז ראדון, אסבסט, דיזל, ארסן או כימיקלים אחרים. סרטן ריאות בלא-מעשנים לרוב מתפתח בגילאים צעירים והשינויים הגנטיים בתאי הריאה הגורמים לסרטן, שונים מהשינויים הגנטיים בגידולים של מעשנים.

שינויים גנטיים
היום ידוע שחלק מגורמיי הסיכון לסרטן ריאות יכולים לגרום לשינויים בדנ"א, שהוא החומר הגנטי בתאים. שינויים אלה יכולים להוביל להתפתחות גידולים. יש אנשים היורשים מהוריהם שינויים גנטיים בדנ"א שמעלים את הסיכון לסרטן ריאה, אך נראה שכאשר אין גורמי סיכון נוספים, שינויים אלה לא גורמים לסרטן ריאות. לצד זאת, ישנם שינויים נרכשים בגנים, כלומר שינוי בגנים המתפתח בשל חשיפה לחומרים מסוכנים (כמו טבק). לפעמים שינוי גנטי לא יהיה בעל השפעה, אך כיום ידוע על מוטציות בגנים מסוימים המעלים את הסיכון לסרטן ריאות.