סוגים של
סרטן ריאה

סוגים של
סרטן ריאה

קיימים שני סוגים עיקריים של סרטן ריאה:

  • כ- 85% עד 90% מהמקרים הם  סרטן ריאה מסוג תאים לא-קטנים (NSCLC non-small cell lung cancer)
  • כ- 10% עד 15% מהמקרים הם סרטן ריאה של תאים קטנים (small cell lung cancer SCLC)

ההבדל בין סוגי הסרטן הוא בצורה שהתאים נראים תחת מיקרוסקופ.

ישנם תת-סוגים של סרטן מסוג תאים לא-קטנים NSCLC , המתחילים מתאים שונים של תאי הריאה. הם משויכים לאותו סוג סרטן מכיוון שהגישה לטיפול והאבחון פעמים רבות דומים:

  • תאים קשקשיים (squamous cell carcinoma) – סרטן המתחיל בתאים הקשקשיים בריאות, שהם תאים צרים ושטוחים הנראים כשקשקשי דג.
  • אדנוקרצינומה (adenocarcinoma) – סוג זה מתחיל בתאי השכבה הרירית הדקה של הנאדיות.
  • סרטן של תאים גדולים  (large cell carcinoma) – סרטן העשוי להתחיל בסוגים שונים של תאים גדולים בריאה.

סוג נוסף של סרטן ריאה נקרא מזותליומה  (mesothelioma) המתפתח בקרומים העוטפים את הריאה. זהו סוג פחות שכיח של סרטן ריאה והוא לרוב קשור לחשיפה בעבר לאסבסט.
סרטן ריאה גרורתי – כאשרר תאים סרטניים מהגידולל הראשוני בריאה מתפשטים בגוף בעזרת מערכת לימפה. רוב גידולי הריאה מתגלים בשלב זה.