רדיותרפיה בסרטן

משתמשים בטיפול קרינתי כטיפול מקומי בסרטן, כלומר שליטה מקומית בגידול.
כאשר הקרינה עוברת דרך רקמת החולה היא הורסת או מאטה את ההתפתחות של התאים הלא תקינים. השינויים הביופיזיים של התא גורמים לתיקון במנגנון הבקרה על חלוקת התא.
באמצעות מכשירים מיוחדים ניתן להעביר מינונים גבוהים של קרינה ישירות לתאי הגידול הסרטני וכך למנוע מהתאים לגדול ולהתרבות. ישנם גידולים שבהם ניתן לטפל באמצעות רדיותרפיה בלבד, אך לרוב הטיפול ניתן בשילוב עם טיפולים אחרים כגון ניתוח, כימותרפיה, טיפולים ביולוגים או טיפולים הורמונליים. יעשה שימוש ברדיותרפיה במצבים הבאים:

  • רדיותרפיה לפני ניתוח – הניתנת על מנת להקטין את היקף הגידול כדי להקל על הסרתו באמצעות ניתוח. טיפול זה מכונה ניאו-אדג’ובנטי (neoadjuvant).
  • רדיותרפיה הניתנת במהלך ניתוח – מאפשרת לתת קרינה במינון גבוה בצורה ממוקדת לאזור הגידול, תוך מזעור חשיפתן של רקמות תקינות סמוכות לגידול.
  • רדיותרפיה המשולבת עם כימותרפיה – ישנם גידולים שטיפול משולב ברדיותרפיה וכימותרפיה מוביל להרס נרחב יותר של תאים סרטניים.
  • רדיותרפיה להקלה על החולה (טיפול פליאטיבי) – טיפול בקרינה עשוי להקל על תסמינים כגון לחץ או כאב שיוצר הגידול.

מן העיתונות