שירותים מיוחדים לחולי סרטן

עידית טמיר-אביב, מידענית רפואית  BSc, MA, מומחית בזכויות החולה

לחולי סרטן הזכות להגיש בקשה לקצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי.

קצבת שירותים מיוחדים לחולי סרטן
חולים אונקולוגיים הזקוקים, עקב מחלתם, לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת, או לעזרה במשק הבית: הכנת מזון, הפעלת מכשירי חשמל, אחזקת הבית, טיפול תרופתי, ביצוע קניות וסידורים מוסדיים וכספיים, זכאים להגיש בקשה לקצבת שירותים מיוחדים בביטוח לאומי. מדובר בסיוע כספי לצורך תשלום עבור סיוע של אדם אחר.
חולה אונקולוגי, המקבל טיפול רפואי מתוך רשימת הטיפולים המופיעים בטופס מיוחד שהוכן ע"י האגודה למלחמה בסרטן והביטוח הלאומי, זכאי להגיש בקשה לקצבת שירותים מיוחדים, אף אם אינו תלוי בעזרת הזולת.  במקרה זה יוחלט על קצבת שירותים מיוחדים בגובה של 50% (פירוט שיעורי הקצבה בהמשך) ללא צורך בנוכחות בפני וועדה רפואית.
לרשימת טיפולים לחולים אונקולוגיים בפורמט PDF לחץ כאן

 

על חולה סרטן לעמוד בכל תנאי הזכאות האלה

הוא מבוטח בביטוח לאומי, גילו בין 18 עד גיל הפרישה, והוא נמצא בישראל.

 • הוא מקבל קצבת נכות מן הביטוח הלאומי ונקבעה לו על ידי ועדה רפואית בביטוח לאומי נכות רפואית
  בשיעור של  60% לפחות.
 • או שהוא אינו מקבל קצבת נכות, אך נקבעה לו על ידי ועדה רפואית בביטוח לאומי נכות רפואית בשיעור של  75% .
 • הוא אינו מקבל קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מן הביטוח הלאומי, ואינו מקבל תשלום בעד טיפול אישי או בעד עזרה בבית על פי חוק כלשהו.
 • הכנסתו החודשית מעבודה אינה עולה על 5 פעמים השכר הממוצע במשק.
 • הוא אינו נמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום.
 • במידה והוא מקבל קצבת ניידות, הניתנת למי שיש להם ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות, הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים תהיה בתנאי שנקבעו לו 100% מוגבלות בניידות, או  שנקבעו לו 112% לעניין שירותים מיוחדים או שנקבע שהוא זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים.

שיעורי הקצבה

 • מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום-יום ברוב שעות היממה, או מי שזקוק להשגחה מתמדת – זכאי לקצבה בשיעור של 50% מקצבת נכות מלאה ליחיד (1401 ₪ נכון ל- 2016)
 • מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום יום, זכאי לקצבה בשיעור של 112% מקצבת נכות מלאה ליחיד. (3076 ₪ נכון ל- 2016)
 • מי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום-יום בכל שעות היממה – זכאי לקצבה בשיעור 188%מקצבת נכות מלאה ליחיד (5045 ₪ נכון ל- 2016)

שימו לב- הכנסה חודשית מעבודה אשר עולה על 5 פעמים השכר הממוצע במשק –  47,320 ש"ח (החל ב- 01.01.2016) שוללת את הזכות לקבלת קצבת שירותים מיוחדים.

אופן הגשת התביעה

 1. טופס תביעה לקצבת שירותים מיוחדים לחולי סרטן:
  את טופס התביעה לקצבת שירותים מיוחדים לקבל בסניפים או להוריד מאתר הביטוח הלאומי.
  יש להגישו בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף. כמו-כן ניתן למלא את טופס התביעה ולשלוח מסמכים באופן מקוון באמצעות האתר. להורדת הטופס או להגשה באופן מקוון לחץ כאן.
 2. מסמכים שיש לצרף לתביעה:
  לטופס התביעה יש לצרף מסמכים רפואיים מבית החולים, ובמיוחד טופס פניה מיוחד שהוכן ע"י
  האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף המוסד לביטוח הלאומי, אותו ממלא הרופא המטפל בבית החולים.
  להורדת הטופס הרפואי בפורמט PDF לחץ כאן.
 3. את הטפסים יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי בהתאם לכתובת הרשומה בתעודת הזהות, גם אם אתה גר במקום אחר.

במידה ויש צורך לבדוק את מידת התלות בזולת, יוזמן המטופל לוועדה רפואית וייבדק על-ידי רופא מטעם הביטוח הלאומי. במקרים קשים תתבצע הבדיקה בבית המטופל בידי איש מקצוע שישלח מטעם הביטוח הלאומי, שיעריך את מידת תלותו בעזרת הזולת.

הטיפול בבקשות לקצבת שירותים מיוחדים של חולים אונקולוגיים מתבצע במסלול מהיר האורך עד 30 יום.

גבר ואשה שהגיעו לגיל פרישה  אינם זכאים לקצבה זו, אלא אם כן הגישו את התביעה לכל המאוחר 6 חודשים לאחר גיל הפרישה, ורופא המוסד קבע שהם היו זכאים לקצבה לשירותים מיוחדים בתקופה שלפני גיל הפרישה.

מי שנמצא זכאי לקבלת קצבה לשירותים מיוחדים בעת הגיעו לגיל פרישה, ימשיך לקבל הקצבה לאחר גיל הפרישה, כל עוד הוא עונה לתנאי הזכאות.
למידע מפורט בנושא קצבת שירותים מיוחדים באתר הביטוח הלאומי.

 

מן העיתונות