בדיקות גנומיות

תהליך בדיקת FoundationOne Liquid

כאשר ביופסיה מהגידול אינה אפשרית, ביופסיה נוזלית מסוג FoundationOne Liquid מאפשרת לבצע אבחון מקיף של הפרופיל הגנומי של הגידול באמצעות בדיקת דם. ביצוע פרופיל גנומי מקיף מסוג FoundationOne Liquid עשוי לחשוף בפניכם יותר אפשרויות הטיפול מתאימות לגידול.

דגימת דם לאבחון גנומי

על מנת לבצע את הבדיקה ידרשו 2 מבחנות דם שיילקחו על ידי  אחות שתתואם ע"י מרכז שירות פאונדיישן.

שליחת דגימת דם למעבדה

צוות מרכז שירות פאונדיישן ישלח את דגימת הדם אל מעבדת Foundation Medicine, Inc. בארה"ב, שם תתבצע הבדיקה. ברגע שהדגימה מתקבלת במעבדה של בארה"ב, הדנ"א מהגידול מופרד מהדגימה ועובר סריקה לצורך זיהוי מוטציות גנומיות (שיבושים בחומר הגנטי) בגידול.

קבלת תוצאות

בתוך 14 יום ממועד קבלת הדגימה במעבדה, יקבל הרופא את דו"ח הבדיקה. תוצאות הבדיקה יכללו מידע מפורט על ההרכב הגנומי של הגידול ומה הן אפשרויות הטיפול המתאימות לפרופיל הגנומי של הגידול.

אם הוחלט ביחד עם הרופא שבדיקת FoundationOne Liquid מתאימה, ימלא הרופא טופס הזמנת בדיקה. עם קבלת הדו"ח הפתולוגי עם פרטי הדגימה הדרושה למשלוח, יש ליצור עמנו קשר 8966*, ואנו נדאג לכל השאר.