תוצאות הבדיקה

מה משמעות התוצאות שאקבל

בדיקות גנומיות מקיפות מבית פאונדיישן מדיסין מספקות מידע לגבי השינויים הגנומיים (למשל מוטציות) שיש בגידול, כדי שניתן יהיה להתאים לך טיפולים ממוקדים מאושרים, ו/או מחקרים קליניים. בדיקות פאונדיישן יכולות גם לאתר ביומרקרים (סמנים ביולוגיים) המסייעים לנבא את סיכויי התגובה שלך לאימונותרפיה.

תוצאות הבדיקות נשלחות באופן מאובטח בדו״ח מפורט לרופא/ה. הדו״ח כולל מידע המסייע בתהליך קבלת ההחלטות לגבי הטיפול. מידע זה מבוסס על הממצאים הקליניים העדכניים ביותר והמחקר המדעי בתחום. הדו"ח נשלח באופן מאובטח גם לכתובת המייל שמסרת בעת הזמנת הבדיקה, ובמידה שלא קיבלת אותו ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות פאונדיישן: 8966*.

 

מה נמצא בדו״ח הבדיקה?

דף ראשון – שינויים גנומיים

מידע על כל שינוי גנומי או ביומרקר שנמצאו בבדיקה

1 – ממצאים גנומיים – פירוט סוגי המוטציות הגנומיות (שינויים או פגמים בגנים בגידול) והביומרקרים שנמצאו בגידול שנבדק.

2 – תוצאות שליליות רלוונטיות – גנים הקשורים למחלה, שנמצאו בגידול, אך אין בהם שינויים גנומיים ידועים (למשל מוטציות). מידע זה יכול לשמש את הרופא/ה בניהול הטיפול שלך.

3 – טיפולים עם תועלת קלינית – רשימת טיפולים הקשורים לשינויים הגנומיים והביומרקרים שאותרו בבדיקה. המידע מחולק לטיפולים בעלי יעילות קלינית בסוג הגידול הספציפי שנבדק (צד שמאל) ולטיפולים בעלי יעילות קלינית בסוגי גידול אחרים (צד ימין). הטיפולים מפורטים בסדר אלפביתי.

4 – מחקרים קליניים – מחקרים קליניים שעשויים להתאים לך והנחיות לרופא/ה כיצד לאתר מחקרים רלוונטיים נוספים במאגרי מידע ציבוריים. הבדיקה מזהה מחקרים בהתבסס על הפרופיל הגנומי של הגידול שיש לך ומציינת באיזה עמוד בדו״ח ניתן לקרוא מידע על אותו מחקר. (לדוגמה p.14 = בעמוד 14).

 

מידע מפורט על ביומרקרים ושינויים גנומיים לצוות הרפואי

בהמשך לעמודים הראשונים של הדו״ח, ישנם עמודים הכוללים מידע מפורט לגבי ממצאי הבדיקה.
תחילה, ישנו מידע על הביומרקרים שנמצאו בבדיקה וסקירה של מחקרים שבחנו את הטיפול בהם. בעמודים הבאים ניתן לקרוא על הטיפולים הרלוונטיים לשינויים הגנומיים שנמצאו. הדו״ח גם מספק רשימה מלאה של הגנים שנבדקו, שינויים גנומיים שאינם ברי טיפול, מידע טכני ומקורות מידע.

 

מן העיתונות