תהליך הבדיקה

התהליך בבדיקות FoundationOne CDx ו-FoundationOne HEME

דגימת רקמה לאבחון גנומי

לביצוע בדיקות פאונדיישן מדיסין נדרשת כמות קטנה של רקמת גידול. לצורך הבדיקה ניתן להשתמש בדגימה מהגידול שנלקחה באמצעות הליך כירורגי שבוצע באבחון הראשוני של הגידול או לפני ההתקדמות למצב גרורתי (כולל דגימות שנלקחו על ידי ביופסיית ליבה באמצעות מחט או ביופסיית שאיבת מחט דקה). דגימה זו נשמרת במכון לפתולוגיה במרכז הרפואי שבו התבצע ההליך הרפואי.

בדרך כלל לא תידרש בדיקה פולשנית או ניתוח נוסף לביצוע הבדיקה, אולם לעתים יתברר שאין מספיק תאים ממאירים בדגימה, או שחלף זמן רב מדי ממועד הניתוח או הביופסיה, במקרים אלה הרופא עשוי להמליץ על ביצוע ביופסיה חדשה, או על בדיקה גנומית באמצעות בדיקת דם.

 שליחת דגימה למעבדה

צוות מרכז שירות פאונדיישן ישלח דגימה קטנה מרקמת הגידול אל מעבדת Foundation Medicine, Inc. בארה"ב, שם תתבצע הבדיקה. ברגע שדגימה מהגידול מתקבלת במעבדה של בארה"ב, הדנ"א מהדגימה עובר סריקה לצורך זיהוי מוטציות גנומיות (שיבושים בחומר הגנטי) בגידול.

תהליך הבדיקה במקרה של בדיקת FoundationOne Liquid CDx

כאשר ביופסיה מהגידול אינה אפשרית, ביופסיה נוזלית מסוג FoundationOne Liquid CDx מאפשרת לבצע אבחון מקיף של הפרופיל הגנומי של הגידול באמצעות בדיקת דם. ביצוע פרופיל גנומי מקיף מסוג FoundationOne Liquid CDx עשוי לחשוף בפניכם יותר אפשרויות הטיפול מתאימות לגידול.

דגימת דם לאבחון גנומי

על מנת לבצע את הבדיקה ידרשו 2 מבחנות דם שיילקחו בבית המטופל/ת על ידי אחות שתתואם ע"י מרכז שירות פאונדיישן.

שליחת דגימת דם למעבדה

צוות מרכז שירות פאונדיישן ישלח את דגימת הדם אל מעבדת .Foundation Medicine, Inc בארה"ב, שם תתבצע הבדיקה. ברגע שהדגימה מתקבלת במעבדה של בארה"ב, הדנ"א מהגידול מופרד מהדגימה ועובר סריקה לצורך זיהוי מוטציות גנומיות (שיבושים בחומר הגנטי) בגידול.

קבלת תוצאות – בכל סוגי הבדיקות

בתוך כ-10 ימים ממועד קבלת הדגימה במעבדה, יקבל הרופא את דו"ח הבדיקה. תוצאות הבדיקה יכללו מידע מפורט על ההרכב הגנומי של הגידול ומה הן אפשרויות הטיפול המתאימות לפרופיל הגנומי של הגידול.

 

תהליך ביצוע בדיקה גנומית

 

מן העיתונות