בדיקות גנומיות

תוצאות בדיקת FoundationOne CDx

תוצאות בדיקות FoundationOne CDx מגיעות בדו"ח מעבדה שנשלח אליכם ואל הרופא המטפל. תשובות הבדיקה כוללות המלצות טיפוליות בהתאם לשינויים הגנומיים שנמצאו  ויסייעו לרופא להתאים טיפולים מכווני מטרה לגידול הספציפי.

תשובות הבדיקה בדו"ח כתובות בצורה ברורה וקלה להבנה, והן כוללות את מרב המידע הדרוש לרופא כדי לקבוע מהו הטיפול המתאים ביותר עבורכם. הדו"ח יכלול גם מידע לגבי ניסויים קליניים פתוחים המתאימים לפרופיל הגנומי של הגידול. כמו כן, דו"ח הבדיקה כולל סטטוס TMB (מדד לעומס מוטציות בגידול) ו- MSI (אי-יציבות גנומית), המצביעים על סיכויי התגובה לטיפול אימונותרפי.

הטבלה המופיעה בעמוד הראשון של דו"ח התשובות מהווה סיכום של הממצאים והיא כוללת:

  • Genomic Alterations Detected – מידע על שינויים גנומיים שאותרו בגידול וזוהו כמנועי הצמיחה של הסרטן.
  • FDA Approved Therapies – צוות המומחים שלנו מחפש במאגרי המידע הרבים טיפולים ממוקדים מאושרים על ידי ה-FDA (מנהל המזון והתרופות האמריקאי), המתאימים לכל אחד מהשינויים הגנומיים שנמצאו בתאי הסרטן. טיפולים אלה כוללים תרופות שאושרו על-ידי ה- FDA למקור הגידול שנבדק או טיפולים שאושרו לגידולים אחרים.
  • Potential Clinical Trials – בהתאם לתוצאות הבדיקה, ייתכן שתימצאו מתאימים להשתתף במחקר קליני שבוחן את יעילותו של טיפול מכוון מטרה פוטנציאלי. דו"ח המעבדה של בדיקות FoundationOne CDx כולל רשימה של ניסויים קליניים המתקיימים בארץ ובעולם, להם אתם עשויים להתאים.

ביחד עם הרופא המטפל תוכלו לבחון את הנתונים הנוגעים למצבכם הייחודי ולהחליט מהן האפשרויות הטיפוליות שעשויות להתאים לכם.

FoundationOne CDx נותנת לעיתים קרובות מידע שיסייע לחולה ולרופא לקבל את ההחלטות הטובות ביותר לגבי הטיפול, אולם אין ערובה לכך שהטיפול יעבוד אצלכם. בעוד שנעשתה התקדמות משמעותיות בטיפולים ממוקדים המכוונים למוטציות בדנ"א הגורמות לסרטן, סרטן היא מחלה מורכבת המונעת על ידי מספר משתנים. אין כיום טיפול שהוא יעיל ב- 100%, והתגובות לטיפולים משתנות מחולה לחולה.