שינויים גנומיים בסרטן

מה מאפיין סרטנים הנגרמים מפגמים גנטיים העוברים בהורשה?

הסימנים המחשידים לתסמונת סרטן מורשת הם: ריבוי מקרי סרטן במשפחה- ביותר מדור אחד, גיל אבחנה צעיר מגיל האבחנה באוכלוסיה הכללית, מחלה דו-צדדית ויותר מסוג של גידול אחד באותו אדם או באותה משפחה. סרטון זה מסביר מה מאפיין סרטנים הנגרמים מפגמים גנטיים העוברים בהורשה.

המשך
האם לדוח התוצאות שמתקבל קיימת משמעות המשליכה על קרובי המשפחה?
האם לדוח התוצאות שמתקבל קיימת משמעות המשליכה על קרובי המשפחה?

האם לדוח התוצאות שמתקבל קיימת משמעות המשליכה על קרובי המשפחה?

בכל מקרה שבו קיים פגם גנטי בגן הרלוונטי לסוגי סרטן תורשתיים מומלץ לבדוק האם שינוי זה קיים גם ברקמה נורמלית. במידה וכן מומלץ לבדוק את קרובי המשפחה למוטציה זו כדי לאפיין באופן מדויק את רמת הסיכון שלהם לחלות בסרטן, ולהציע להם אפשרוית לגילוי מוקדם או כירורגיה מקטינת סיכון. סרטון זה מסביר האם לדוח התוצאות שמתקבל קיימת משמעות המשליכה על קרובי המשפחה.

המשך

מן העיתונות