האם כל הסרטנים נגרמים משינויים גנטיים?

השינויים ב- DNA נרכשים במהלך חיינו או שהם עוברים בתורשה.
שינויים תורשתיים הם שינויים גנטיים הקיימים בכל תא מתאי הגוף וניתנים לזיהוי בין 5% ל- 10% מכלל מקרי הסרטן.
שינויים גנטיים נרכשים נקראים מוטציות סומטיות והם קיימים בכל סוגי הסרטן – ואחראים להתפתחותו.
שינויים גנטיים נרכשים נגרמים כתוצאה מחשיפה לעישון, לחומרים מסרטנים או מסיבות אחרות שאינן ידועות.

מן העיתונות