האם לדוח התוצאות שמתקבל קיימת משמעות המשליכה על קרובי המשפחה?

האם לדוח התוצאות שמתקבל קיימת משמעות המשליכה על קרובי המשפחה?

בדיקות פאונדיישן מדיסין מדווחות על שינויים גנומיים נרכשים ומורשים. בכל מקרה שבו קיים פגם גנטי בגן הרלוונטי לסוגי סרטן תורשתיים מומלץ לבדוק האם שינוי זה קיים גם ברקמה נורמלית. במידה וכן מומלץ לבדוק את קרובי המשפחה למוטציה זו כדי לאפיין באופן מדויק את רמת הסיכון שלהם לחלות בסרטן, ולהציע להם אפשרוית לגילוי מוקדם או כירורגיה מקטינת סיכון.

מן העיתונות