האם צריך למפות את כל הגנום בשביל טיפול אפקטיבי בסרטן?

בבדיקה מסוג זה חשוב להתמקד בגנים הקשורים להתפתחות הסרטן. על מנת להשיג דיוק מירבי ואמינות של התוצאות חשוב שהבדיקה תזהה בודאות המירבית, גם מוטציות בשכיחות נמוכה. מדד עומק  הריצוף הגנטי – כלומר מספר הפעמים בהם נקרא כל חלק בגן שמבוצע בבדיקה חייב להיות גבוה. בדיקות שסורקות את כל הגנים בחומר התורשתי לעיתים יכולות להשמיט מידע הרלוונטי לטיפול בסרטן ולהחמיץ אפשרויות טיפול.

מן העיתונות