מה מאפיין סרטנים הנגרמים מפגמים גנטיים העוברים בהורשה?

רוב סוגי הסרטן אינם תורשתיים, אבל בין 5-10% מכלל מיקרי הסרטן, הסרטן מתפתח כתוצאה משינוי גנטי העובר בהורשה מהורה לצאצא. הסימנים המחשידים לתסמונת סרטן מורשת הם: ריבוי מקרי סרטן במשפחה – ביותר מדור אחד, גיל אבחנה צעיר מגיל האבחנה באוכלוסיה הכללית, מחלה דו-צדדית ויותר מסוג של גידול אחד באותו אדם או באותה משפחה. בחלק ממקרים אלה ניתן לאתר פגמים גנטיים העוברים בהורשה, ע"י בדיקת דם או רוק פשוטה, המאפשרת לכמת את הסיכון לחלות בסרטן לאורך החיים. מי שנושא מוטציה כזו מוצא לו להיות במעקב לגילוי מוקדם, ומקרים מסויימים לבצע כירורגיה מקדימת סיכון.

מן העיתונות